DÒNG MỸ PHẨM HỮU CƠ TẨY TẾ BÀO DA CHẾT, SÁNG MỊN DA Skin radiance exfoliant 50ml

 

Tên sản phẩm: SOTHYS ORGANICS® – Skin radiance exfoliant 50ml – Dòng mỹ phẩm hữu cơ (ORGANICS) – TẨY TẾ BÀO DA CHẾT SÁNG, MỊN DA

Mô tả