KEM PHỤC HỒI – REP REP Repair Balm

 

Giúp làn da đang bị suy yếu bởi bất kỳ thủ tục thẩm mỹ da, da được tái tạo, phục hồi mạnh mẽ  và lấy lại cân bằng. 

Mô tả