SÁP TẨY TẾ BÀO DA CHẾT HƯƠNG HOA NHÀI VÀ GỖ ĐÀN HƯƠNG Exfoliating body wax – sandalwood and jasmine