XỊT DƯỠNG THỂ HƯƠNG ANH ĐÀO VÀ HOA SEN Nourishing body elixir – Cherry blossom and lotus escap